הפרעה היפוכונדרית

מאופיינת באמונה ובעיסוק יתר באפשרות שקיימת מחלה גופנית רצינית/סופנית או מספר מחלות כאלה, האדם מבטא תלונות גופניות, מבצע בדיקות חוזרות ונשנות ואף על פי שהתוצאות תקינות אינו מסוגל להאמין שכך ומשוכנע כי הרופא טעה/פספס/ לא עלה על "הנורא מכל".

האדם מסרב לקבל עצות ואישור מרגיע מרופאים רבים על כך שאין שום מחלה גופנית.