הפרעת דחק פוסט - טראומטית

זו תגובה מאוחרת ו/או ממושכת לאירוע או מצב גורם דחק-טראומה/חוויה טראומטית (למשל כתוצאה ממלחמה,פיגוע, תאונה, אונס ועוד).

סימפטומים שכיחים: אפיזודות שבהן האדם חי כאילו מחדש את הטראומה, האירוע עולה שוב ושוב, מוצף
בזיכרונות/ פלשבקים, הפרעות בשינה, חלומות או סיוטים, עוררות מוגברת או קהות רגשית, ניתוק מאנשים,חוסר תגובתיות לסביבה, פגיעה בתפקוד, אובדן יכולת ההנאה והימנעות מכל מה שעלול להזכיר לו את הטראומה.