אגורפוביה

פחד והימנעות ממקומות/מצבים מהם המילוט יהיה קשה או מביך או בהם האדם חושש שלא יוכל לקבל עזרה מיידית במקרה ויחווה התקף חרדה.

מצבים שכיחים: פחד ממקומות ציבוריים, מקומות פתוחים והמוניים, קהל רב, נסיעה רחוק מהבית, נסיעה לבד,
נסיעה באוטובוס/רכבת, עמידה בתור ועוד. ההימנעות מהווה מאפיין בולט. המצב החמור ביותר: אי-יציאה לחלוטין מהבית.