עקרונות בסיסיים של הטיפול הקוגניטיבי- התנהגותי (CBT)

 

    • - אין צורך לעמוד על הסיבות שהביאו את האדם למצב הנוכחי כדי לשנות מצב זה. ניתן לשנות את המצב הנוכחי גם מבלי לחפש סיבות ואשמים בעבר. החשוב הוא שכיום יש בעיה ועלינו לפתור אותה ולהפסיק את הסבל.

    • - תרגול והתנסות מובילים לפיתוח יכולת התמודדות מוצלחת, התמודדות מוצלחת מובילה לעלייה בתפיסת המסוגלות העצמית ועלייה בתפיסת המסוגלות העצמית מובילה להצלחה.