מאפייני הטיפול הקוגניטיבי- התנהגותי (CBT)

 

  • - קצר מועד, מובנה
    
  • - ממוקד מטרות ברורות ומכוון תוצאות
    
  • - דגש על שיפור חיי המטופל בהווה, במבט לעתיד
    
  • - ממוקד צרכים ורצונות המטופל הספציפי
    
  • - התמקדות באיתור הכוחות הקיימים וניצולן באופן יעיל
    
  • - המטפל אקטיבי, עוזר למטופל להגדיר את הבעיה, לגייס את המוטיבציה, מדריך ומקנה כלים להתמודדות להשגת השינוי הרצוי
    
  • - תמיכה ושיתוף פעולה מתמדת, כאשר במרכז- טובת המטופל 
    
  • - דגש על שוויוניות- המטפל והמטופל שווי ערך ופועלים יחד להשגת מטרות המטופל
    
  • - מדברים בגובה העיניים, במושגי עשייה ותפקוד ולא במושגים של חולי
 
     חזרה