הגישה הקוגניטיבית (המחשבתית)

מדגישה כי דפוסי החשיבה שלנו (כיצד אנו חושבים) משפיעים על הרגשות שלנו (כיצד אנו מרגישים) ועל ההתנהגויות שלנו (כיצד אנו מגיבים). כל אדם מגיב שונה לאירוע מסוים, בהתאם לפרשנות/למשמעות הסובייקטיבית שהוא נותן לאותו אירוע.

על פי הגישה הקוגניטיבית מקורן של הפרעות/בעיות/קשיים הוא בדפוסי חשיבה מוטעים (משמעויות/פרשנויות
מוטעות). דפוסי החשיבה שלנו, בדומה לדפוסי ההתנהגות שלנו, הינן דפוסים נרכשים בתהליכי למידה, לכן,ניתן ללמוד דפוסי חשיבה שונים, ובכך להרגיש טוב יותר ולתפקד יעיל יותר.

מטרתו של הטיפול הינה זיהוי דפוסי חשיבה מוטעים והקניית דפוסי חשיבה סתגלניים ויעילים יותר.חזרה