הגישה ההתנהגותית

מדגישה כי הפרעות/בעיות/קשיים אינם מחלות אלא דפוסי התנהגות נלמדים, הרגלים שונים שנרכשו במהלך החיים. מאחר וההתנהגות היא דפוס נלמד, ניתן ללמד התנהגות שונה, יעילה יותר וניתן להכחיד התנהגות קיימת שפחות יעילה. למשל, אם למדנו "לפחד", ניתן גם ללמוד "לא לפחד" ובכך, להחזיר את השליטה לידנו, להיות חופשיים יותר ופחות מתוסכלים.

מטרתו של הטיפול הינה זיהוי דפוסי התנהגות ותגובות לא יעילים והקניית דפוסי התנהגות חלופיים ויעילים יותר.